ข้อมูลบริษัท

:: ข้อมูลบริษัท ::


 
บริษัท ตั้งวิจิตรเจริญ จำกัด
 Tangvichit charoen co.ltd

บริหารงานโดย พัศพงศ์ วิจิตรพงษ์

 ทะเบียนการค้าเลขที่ บอจ.นบ.8242 ออกให้เมื่อ 27กันยายน 2542